DISIPLIN

PERANAN DAN TUGAS GURU DISPLIN

1. Memastikan displin pelajar terkawal

2. Bertindak sebagai AJK Keselamtan dalam setiap progam yang dianjurkan di sekolah

3. Mengambil tindakan tatatertib terhadap pelajar yang membuat masalah di sekolah

4.Memantau persekitaran dan keadaan kelas setiap hari

5.Memeriksa ketrampilan diri setiap pelajar adalah kemas

6.Menjadi penyelaras untuk Badan Pengawas Sekolah

7.Memilih pengawas yang berkualiti berdasarkan kepada sikap,pencapaian dan keterampilan diri seseorang pelajar.

8. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik, kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang kokurikulum.
9. Memastikan perlantikan para pengawas berjalan secara adil

10.Menjaga dan memantau prestasi kerja pengawas sekolah

11.Menyediakan sijil perlantikan kepada pegawas sekolah..
12.Mempunyai kuasa untuk menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas

13.Mengadakan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah.
14.Meneliti dan menilai laporan yang ditulis oleh pengawas sekolah bagi mengambil tindakan yang sesuai

15. Memastikan setiap pelajar sekolah mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah.
16. Melaksanakan program-program yang bermaafat yang dapat megurangkan masalah displin pelajar.

17.Menganalisis dan menilai setiap rekod pelajar yang bermasalah dan berbincang dengan pengetua untuk tindakan yang selanjutnya.

18. Menjadi orang tengah dalam menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di sekolah
19. Merancang,meneliti serta merekodkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah.
20. Bekerjasama dengan Unit bimbingan dan Kaunseling Sekolah untuk menyelesaikan masalah pelajar terutamanya pelajar yang mempunyai masalah displin.
21. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan, upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah.