KESIHATAN

PERANAN DAN TUGAS GURU KESIHATAN

1. Memastikan kesihatan diri setiap pelajar adalah baik

2. Memastikan setiap buku rekod kesihatan para pelajar adalah lengkap mengikut tingkatan dan aliran

3.Sentiasa bekrjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha menjaga kesihatan para pelajar adalah baik

4.Merawat pelajar yang dalam kesakitan

5.Membawa pelajar ke hospital apabila berlaku kecemasan

6.Memaklumkan kepada ibubapa/waris/penjaga pelajar sekiranya terdapat kecemasan

7.Memaklumkan kepada PK Hem dan Pengetua sekolah sekiranya berlaku kecemasan

8.Memastikan bilik kesihatan sentiasa dalam keadaan bersih dan ceria dan selamat untuk digunakan

9.Melaksanakan program-program kesihatan seperti bengkel,seminar kesihatan dan sebagainya

10. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain.

11.Menyediakan bajet yang lengkap apabila ingin melaksanakan sesuatu program untuk pelajar

12.Menyediakan kerta kerja yang lengkap apabila melaksanakan sesuatu program untuk pelajar

13.Bertanggunawab memupuk kesedaran sivik tentng kepentingan penjagaan kesihatan badan serta cara-car menjaga kesihatan badan dikalangan para pelajar.

14.Memastikan peti tolong kecemasan sentiasa dalam keadaan baik dan lengkap

15.Menghadiri sebaang kursus,taklimat,bengkel atau mesyuarat yang berkaitan dengan kesihatan pelajar

16.Memastikan setiap pelajar menerima suntikan

17.Memastikan setiap pelajar yang terlibat menjalani pemeriksaan pergigian

18.Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti dan program yang dibua sepanjang tahun tersebut

19. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan.