MAJALAH SEKOLAH

PERANAN DAN TUGAS GURU MAJALAH SEKOLAH

Menguruskan sesi pengambilan pengambaran supaya dilakukan secara sistematik
Memastikan sesi pengambaran Kelab,Persatuan,Sukan dan Permainan,Kelas dan Tingkatan berjalan dengan lancar.
Mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai laporan dan pencapaian setiap badan unit beruniform dan kel dan persatuan untuk dimasukkan dalam majalah sekolah.
Menyediakan bajet yang lengkap
Mengambil gambar dalam setiap aktiviti yang dibuat di sekolah
Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga majalah sekolah diterbitkan dan diedarkan
Menguruskan urusan-urusan percetakan majalah sekolah
Menguruskan pembayaran duit percetakan majalah sekolah.
Mengumpulkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sekolah yang boleh dimasukkan dalam majalah sekolah nanti
Memastikan Pengetua sekolah dan semua guru,staf sokongan sekolah serta pelajar menerima majalah
Meyediakan laporan tahunan yang lengkap untuk rujukan orang ramai
Menghadiri sebarang taklimat atau mesyuarat yang berkaitan dengan penyediaan majalah sekolah
Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua