SPBT

PERANAN DAN TUGAS GURU SPBT

Pengurusan dan Pentadbiran

Mendaptkan borang-borang seperti maklumat diri pelajar, slip gaji ibu bapa,maklumt ibubapa/waris/penjaga
Memastikan bilik SPBT sentiaa ceria dan bersih
Membuat kert kerja untuk menuntut duit bagi kecerian dan kebersihan bilik SPBT
Menjadi AJK dalam Mesyuarat persatuan Ibubapa dan Guru(PIBG).
Menjadi setiausaha dalam Jawatankuasa Pengurusan SPBT
Buku Teks SPBT

Memastikan blangan buku teks adalah mencukupi mengikut tingkatan dan aliran di sekolah
Memstikan setiap buku adalah dalam keadaan baik dan tidak rosak
Menganalisis dan mngenalpasti pelajar yang layak dan tidak layak untuk diberi pinjaman buku teks SPBT
Menyediakan senarai murid yang tidak memerlukan pinjaman buku teks SPBT.
Memaklumkan kepada Pengetua sekolah sekiranya bekalan buku teks SPBT tidak mencukupi
Menerima dan menyemak bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar berpandukan Penyata Bekalan Buku Teks (BTBT460) dan kriteria ditetapkan.
Memastikan setiap buku teks mempunyai cop nama sekolah dan nombor perolehan pada ruangan pada buku teks SPBT
Memastikan setiap nombor perolehan,tarikh peolehan dan penerimanya dictatkan alam buku rekod SPBT
Menrancang dan mengatur jadual untuk pengagihan dan pemulangan buku teks SPBT
Menyelaras dan menyemak pengisian Borang Rekod Pinjaman Buku Teks (Borang SPBT G)
Mengedar dan mengumpulkan semula Surat Akuan Pengesahan Penerimaan dan Penjagaan Buku Teks SPBT.
Memastikan setiap pelajar yang layak diberi pinjaman buku teks SPBT
Mneyediakan senarai nama pelajar yang menerima pinjaman buku teks SPBT
Merancang dan melaksanakan program-program yang berkaitan sepanjan minggu SPBT
Mengurus penggantian buku teks SPBT yang dirosakkan/ dihilangkan oleh murid
Membuat sport check secara mengejut untuk memastikan buku yang diberikan kepada pelajar adalah baik
Mengurus Bilik Operasi SPBT sekolah (BOSS) dengan baik dan selaat.
Mengurus dan mengemas kini fail SPBT dengan baik dan lengkap

Kelab SPBT

1. Menguruskan Kelab SPBT dengan baik

2.Menjadi guru penasihat kepada Kelab SPBT

3.Melantik ahli-ahli jawantankuasa Kelab SPBT

4.Menyediakan sijil kepada ahli Kelab SPBT

5.Menguruskan kewangan Kelab SPBT dengan teratur dan sistematik